Specialiteiten

Pluriformiteit is een wezenlijk kenmerk van het vakgebied. Hierdoor is het ook zeker niet aan te bevelen om een willekeurig boek over organisatie en strategie te lezen en op eigen houtje aan de slag te gaan.

 

Het begrip “strategie” is afkomstig uit de krijgskunde waarbij strategie wordt onderscheiden van tactiek. Strategie is dan de kunde om met behulp van veldslagen de doeleinden van de oorlog te realiseren terwijl tactiek de kunde is om veldslagen te winnen. Men hoeft niet elke veldslag te winnen om een oorlog te kunnen winnen en zo is het ook in het bedrijfsleven. Inzetten op de juiste punten en zo je doel behalen.

 

Veel organisaties voeren reeds een onbewuste strategie. De bestaande strategie kan gevat worden als een patroon in een reeks van acties/handelingen vanuit het verleden. Hiervan uitgaande is strategie een consistentie in gedrag, dat al of niet bewust is voorgenomen.
Sceptici zeggen dan ook wel “de strategie bepaal je achteraf” echter het is de strategie, de rode draad die een duidelijke identiteit schept en helderheid geeft over het gemeenschappelijk belang.

 

We spreken van organisatie en strategie omdat de strategie pas echt betekenis krijgt in samenhang met andere structuur en proceskenmerken van de organisatie. Eén en ander dient op elkaar afgestemd te zijn. Hierbij dient altijd in acht te worden genomen dat:
– er geen perfecte of ideale organisatiestructuur bestaat, het is een afweging van voor- en nadelen.
– er geen universeel geldende regels voor de afstemming van strategie en structuur bestaan.

Organisaties die op een statische manier functioneren, verliezen in veel sectoren hun concurrentiekracht. Hiernaast moeten organisaties aan steeds hogere performance eisen voldoen waarvoor zij steeds minder tijd hebben. Veranderen is vandaag de dag meer regel dan uitzondering en een effectieve aanpak vraagt om een situationele aanpak. Met 4strategie haalt u de benodigde kennis en ondersteuning in huis om de juiste aanpak te kiezen en realiseren.

 

Algemene Bedrijfskunde
Als afgeleide kunnen we u ook van dienst zijn met de algemeen aanwezige bedrijfskundige kennis en know-how die de bouwstenen vormen voor onze specialisatie en ons bestaansrecht.

 

Crisis-management

Crisismanagement is een opvallend en enigszins afwijkend kennisgebied in ons bedrijf. Crisis-management wordt al snel geassocieerd met zaken al faillissementen en doorstart/overname echter het gaat hier om het door ons ontwikkelde “Crisis Performance” model.

 

Het “Crisis Performance” model:

Het door 4strategy ontwikkelde Crisis Performance model is gemaakt voor het toetsen en verbeteren van crisismanagement-, te noemen CM- programma’s. Het model is gebaseerd op de “Factors in an ideal CM effort” theorie met het daarop aansluitende “five stages of crisis preparedness” model beide van Ian. I. Mitroff en Cristine M. Pearson uit 1993. Vanuit praktijksituaties is gebleken dat het “Crisis Performance” model werkelijk geschikt is voor het verbeteren en toetsen van CM programma’s in hedendaagse praktijk situaties.
• het model geeft inzicht in “waar verbeteringen” in het CM programma behaald kunnen worden
• het model maakt de prestaties van een bedrijf met betrekking tot het CM programma meetbaar