Algemeen

Inkoop Ondersteuning

4Strategy Inkoop Ondersteuning adviseert en ondersteunt bedrijven op het gebied van inkoop.
Binnen ons dienstenpakket:
– adviseren we bedrijven op het gebied van inkoop
– kunnen we een afgebakend stuk inkoop aannemen als een project
– ontzorgen we relaties door een stuk inkoop bij ons onder te brengen in een raamcontract
– kan één van onze professionals tijdelijk of permanent in uw organisatie worden geplaatst

Ook de inrichting en uitvoering van administratieve werkzaamheden rondom het inkoopproces worden veelal door ons verzorgd. Binnen ons bedrijf is veel ervaring met de gangbare pakketten als bijvoorbeeld Accountview en ISAH.

Ook de inrichting en uitvoering van administratieve werkzaamheden rondom het inkoopproces worden veelal door ons verzorgd. Binnen ons bedrijf is veel ervaring met de gangbare pakketten als bijvoorbeeld Accountview en ISAH.

Inkoop

Velen spreken van inkoop echter doen helaas slechts aan bestellen. Hiermee doen ze zichzelf tekort. Kort en technisch gesproken….. wat is inkoop.

Inkoop is het proces van het kopen van producten, goederen of diensten.

Het inkoopproces is op te delen in zes onderdelen:
“Specificeren”, “Selecteren”, “Contracteren”, “Bestellen”, “Bewaken”, “Nazorg en evaluatie”.

Het inkoopproces ook in drie niveaus in te delen: Strategische, tactische en operationele inkoop. (We noemen hierbij ook de strategische inkoop, echter omdat het hier al om daadwerkelijke inkoop gaat is er geen sprake meer van strategische beslissingen)

Strategische inkoop:
Strategische inkoop is van toepassing wanneer zij aansluiting zoekt bij de strategie van de organisatie als geheel. Afhankelijk van de algemene strategie, zal de inkoop hun activiteiten inrichten naar de doelstellingen van de organisatie.

Tactische inkoop:
Bij tactische inkoop wordt een keuze gemaakt welke leverancier de goederen of diensten mag leveren tegen welk prijs en inkoopvoorwaarden. Behalve de prijs spelen ook andere factoren hierbij een rol. Denk aan politieke overwegingen en de klant-leverancierrelatie op de lange termijn, echter de inkoper moet in zijn afweging ook het inkoopbeleid van zijn eigen bedrijf meewegen.

Operationele inkoop:
Bij operationele inkoop worden bestellingen gedaan van bekende producten en diensten die (in veel gevallen) binnen een raamcontract vallen. Tevens wordt de levertijd bewaakt en contact onderhouden met de leverancier(s) om er voor te zorgen dat de bestelling op de gevraagde tijd, plaats en met de juiste hoeveelheid geleverd wordt.